top of page

Advies als Ambacht staat voor de manier waarop Assurie te werk gaat: Met passie,  focus en vakmanschap.

 

Advies

 

Het ambacht en de manier waarop ambachtslieden hun vak uitoefenen zijn voor Assurie een belangrijke inspiratiebron. 

 

Graag neem ik u mee in het Ambacht in verzekeringsadvies volgens Assurie.

 

Menselijke maat

Assurie streeft naar een maximum in plaats van een maximaal aantal klanten. 

 

In de verzekeringspraktijk wordt de grootte van een adviesportefeuille vaak niet gemaximeerd. Taken die bij het intermediair horen te liggen, worden daarom noodgedwongen bij de klant neergelegd. Ik vind dat dat anders moet.

Assurie neemt daarom de menselijke maat als uitgangspunt. 

 

Persoonlijk

Assurie gelooft in de kracht van een persoonlijke benadering. Voor alle onderdelen van onze dienstverlening. U heeft één aanspreekpunt voor inventarisatie, advies, bemiddeling en beheer. Zelfs bij schade. Zo houd ik de lijnen kort en voorkom daarmee fouten.

 

Ik ben uw aanspreekpunt, ben van alles op de hoogte en ga zelf direct over tot aktie.    

 

 

 

 

Focus

Of u als ondernemer een risico wilt overdragen aan een verzekeraar is aan u. U loopt immers het risico. Besluit u (een deel van) het risico af te dekken met een verzekering, dan worden de wederzijdse verplichtingen vastgelegd op papier. Een belofte in de vorm van een polis. 

Hoe die belofte omschreven is, bepaalt in hoeverre de polis bij schade aan uw verwachting voldoet. 

 

De focus van Assurie ligt op het voorkomen van teleurstelling. 

            

Maatwerk

Elk zakelijk verzekeringsadvies vraagt om maatwerk. De kwaliteit van dat maatwerk is voor een groot deel afhankelijk van het vakmanschap en de ervaring van de adviseur. Als ondernemer met meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren van ondernemers, ben ik als geen ander in staat maatwerk te leveren. 

 

Om te komen tot een passend advies dienen volgens Assurie minimaal de volgende fases te worden doorlopen:

  • Kennismaking. Wie ben ik, wat doe ik en waarom?

  • Risico-inventarisatie of -analyse 

  • Advies

 

Het vervolg op dit advies bestaat uit bemiddeling en beheer

bottom of page