top of page

Het draait bijAssurie om uw continuïteit.

 

Beheer

 

Assurie onderscheidt twee vormen van portefeuillebeheer, dit zijn:

 • Risicobeheer

 • Schadebeheer

 

Graag vertel ik u wat deze twee vormen van beheer volgens Assurie inhouden. 

 

Risicobeheer

Risicobeheer heeft betrekking op het actueel houden van de verzekeringsportefeuille. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid en houdt in dat:

 • Assurie actief en periodiek informeert naar opgetreden wijzigingen in de bedrijfsvoering 

 • De onderneming actief is bij het melden van wijzigingen die van invloed zijn op het ondernemersrisico

 

Het risicobeheer houdt volgens Assurie minimaal het volgende in:

 • Periodieke inventarisatie op het bedrijf en haar locaties

 • Toetsing advies en letter van de polis aan dagelijkse praktijk

 • "Onverwacht bezoek", ter controle op de naleving van dekkingsbepalende clausules, garanties en andere afspraken

 • Het periodiek toetsen van de prijsstelling

 • Het implementeren van dekkingsverruimende marktontwikkelingen

 

Samen beheren wij uw risico's. 

 

 

Schadebeheer

Schadebeheer bestaat vanzelfsprekend uit begeleiding en advies bij schade, ook wel schaderegeling genoemd. Maar Assurie gaat verder dan schaderegeling alleen.

 

Assurie gelooft in een actief schadebeheersingsbeleid.

Schadebeheersing is in de eerste plaats goed voor de continuïteit van uw onderneming. Bovendien houd ik op deze manier uw verzekeringsportefeuille gezond en aantrekkelijk voor verzekeraars. 

 

Schaderegeling

De meest accute vorm van schadebeheer is schaderegeling. Schades verstoren uw processen. Assurie is zich daar als geen ander van bewust. Schaderegeling bestaat volgens Assurie in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • 24-7 bereikbaarheid voor calamiteiten

 • Accute inschakeling van deskundigen

 • Regie, advies en begeleiding tijdens het gehele traject

 • Procesbewaking

 • Communicatie met en actief houden van verschillende betrokkenen

 • Controle afwikkeling op toepassing polisvoorwaarden en redelijkheid

 

Schadebeheersing

Schadebeheersing gaat volgens Assurie verder dan het afwentelen van het risico op een verzekeraar. Schade heeft namelijk altijd invloed op uw activiteiten. Hierdoor is er eigenlijk nooit sprake van een echt volledige schadeloosstelling.

Beter is het daarom om risico's te verkleinen of uit te sluiten. Ik help u daar graag bij.

 

Het draait bij Assurie om uw continuïteit.

bottom of page