top of page

Met Assurie voldoet uw polis aan uw verwachtingen.

 

Bemiddeling

 

Het vervolg op mijn advies is het bemiddelingstraject. In dit traject worden onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

 • Selectie mogelijke verzekeraars

 • Keuze verzekeraars

 • Verzamelen van benodigde informatie

 • Aanvragen van de verzekering(en)

 • Inspectie organiseren en bijwonen

 • Verzorgen aanvullende informatie

 • Controleren van de polis

 • Toetsen van de polis aan het uitgebrachte advies

 • Uitreiken en bespreken van de polis

 

Ook deze acties worden door mijzelf uitgevoerd. Hierdoor voorkom ik ruis in een bepalend deel van het traject.

 

Met Assurie voldoet uw polis aan uw verwachtingen.

 

Perfecte aansluiting

De cruciale vraag in deze fase is: Staat alles op papier zoals bedoeld en afgesproken? Fouten of onvolkomenheden in de polis komen namelijk pas aan het licht bij schade. En dan is het voor herstel te laat. 

 

Door zowel het advies- als het bemiddelingstraject aan Assurie over te laten ben ik in staat te zorgen voor een perfecte aansluiting van het advies op de uiteindelijke overeenkomst. 

 

Ook hier geldt: Beter voorkomen dan genezen.

 

 

Tendering

Assurie heeft inmiddels ruime ervaring met tendering van zakelijke verzekeringsportefeuilles.

 

Tendering is tegen een vooraf overeen te komen vast tarief of uurprijs mogelijk voor grote verzekeringsportefeuilles en is ook als losse dienst af te nemen.

Ik neem dan de verzekeringsportefeuille niet in beheer maar voer een eerste en eventueel periodieke tender uit. Mijn ervaring leert echter dat na een tendertraject ook het beheer aan Assurie wordt overgedragen.

 

Het tendertraject bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

 • Bepalen scope van de opdracht

 • Verzamelen van de benodigde informatie

 • Uitgebreide risicoanalyse

 • Toetsing analyse aan huidige portefeuille

 • Tussentijds adviesrapport

 • Eventueel accuut afdekken bestaande hiaten

 • Selectie risicodragers (per onderdeel)

 • Bepalen interesse risicodragers

 • Uitzetten opdrachten tot eerste voorstel

 • Toetsen voorstellen aan tussentijds adviesrapport

 • Uitzetten opdrachten tot tweede voorstel

 • Definitief advies

 

Passend

Of het nu gaat om bemiddeling of tendering, Assurie zorgt voor een vervolgtraject dat past bij de activiteiten en de omvang van de onderneming en bij de behoefte van u als ondernemer. 

bottom of page