top of page

 

Klachten

 

U heeft een klacht over de dienstverlening van Assurie.

Assurie streeft ernaar de belangen van haar relaties optimaal te behartigen. Wanneer u vindt dat dat niet het geval is, hoor ik dat graag van u.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Heeft u bij Assurie een polis lopen waarover u een klacht wenst in te dienen dan kunt u uw klacht aan ons voorleggen. Ik neem uw klacht altijd in behandeling en zal u binnen 10 werkdagen mijn standpunt mededelen.

 

U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar:

Assurie

T.a.v. Dirk Bullens

Postbus 715

5400 AS  UDEN

 

Of per mail: info@assurie.nl 

 

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier onder het tabblad contact.

 

 

 

Advies als Ambacht staat voor de manier waarop Assurie te werk gaat: Met passie,  focus en vakmanschap.

 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Indien u het niet eens bent met mijn definitieve standpunt, dan kunt u uw klacht richten aan het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

 

Het KiFiD is een onafhankelijke loket voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners zoals Assurie.

 

U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van het oordeel van de klachtencommissie indienen. Het adres is:

 

KIFID

Postbus 93275

2509 AG ‘s GRAVENHAGE

 

Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Natuurlijk kunt u ook altijd de burgerlijke rechter om een oordeel vragen.


 

bottom of page